Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hoitola Happy (Y-tunnus 1864008-1)
Harakkalantie 80 26510 RAUMA
Puh. 050-5957 535

 

 

Rekisterin nimi

HoitolaHappy sähköinen ajanvarausjärjestelmä, paperinen arkisto ja laskutus.

 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen,ajanvarusten
tekemiseen ja laskutukseen.

 

 

Rekisterin tietosisältö

Henkilö- ja yhteystiedot sekä niiden muutokset
Hoidon kannalta välttämättömät esi- ja terveystiedot
Maksajan nimi, yhteystiedot ja maksuperuste
Ajanvaraustiedot

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköisen ajanvarauksen kautta asiakkaan antamat tiedot. Asiakkaan täyttämän
esitietolomakkeen henkilö- ja terveystiedot. Hoitola Happy
tekee lakisääteiset hoitokirjaukset ja merkitsee laskuun tarvittavat tiedot.

 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaalle itselleen tai poikkeustilanteessa asiakkaan
edustajalle, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön
erityismääräyksiin perustuen tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille,
tutkimuslaitoksille, vakuutuslaitoksille ja vakuutuskassoille. Tietoja ei käytetä
markkinointiin. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa.
Kirjallinen pyyntö osoitetaan Hoitola Happy:lle yllä olevaan osoitteeseen omakätisesti
allekirjoitettuna.

 

 

Tietojen korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan kirjallisen pyynnön perusteella, joka
toimitetaan Hoitola Happy:lle yllä mainittuun osoitteeseen.

 

 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia
tietoja. Kiellot toimitetaan kirjallisena Hoitola Happy:lle yllä mainittuun osoitteeseen.

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperinen arkisto säilytetään lain määräämän ajan, Hoitola Happy:llä.  Vanhentuneet
arkistot tuhotaan asianmukaisesti. Sähköisen ajanvarauspalvelun (vello.fi) tiedot on
suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 

 

Evästeet

Internet-sivusto käyttää evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain
tallentaa käyttäjän päälaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen
tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustoilla vierailevat selaimet.

 

 

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Sähköisellä ajavarauspalvelulla (vello.fi) on omat tietosuojaselosteet, joihin voi
tutustua kyseisen yrityksen sivuilla.